אקולוגיה

הילד הוא חלק בלתי נפרד מהסביבה בה הוא גדל ומתפתח, מטרתינו היא לערב אותו  בחיי הקהילה ולתרום בעזרת שני נושאים עיקריים: איכות הסביבה ועזרה לזולת.

  סביבה כהגדרה זה כל מה שיש בעולם; המרכיבים הפיזיים הטבעיים, יצורים חיים, מעשה ידי אדם, טכנולוגיה, חברה, כלכלה ועוד…

קיימות הינה חזון מוסרי, דרך חיים של יחיד ושל חברה המאפשרת קיום לאורך זמן. היא משקפת את ההבנה ההולכת ונבנית ביכולתו של המין האנושי לשרוד ולהמשיך להתקיים בדורות הבאים. היא תלויה במערכות סביבתיות, אקולוגיות, חברתיות וכלכליות.
חינוך לקיימות מדגיש את השאיפה לאיכות חיים ולרווחת האדם בדורות הבאים תוך התמודדות עם בעיות סביבתיות, לכן בצהרון סביבהt אנו רואים בקיימות דרך חיים לעולם טוב יותר ואנו חושבים שכבר מהגילאים הקטנים רצוי להשריש התנהגות מוכוונת קיימות.

דבר נוסף וחשוב לא פחות בהתפתחותו של הילד הינה המעורבות הקהילתית. הילד הוא חלק בלתי נפרד מהסביבה בה הוא גדל ומתפתח ומטרתנו היא לערב אותו בחיי הקהילה ולתרום בעזרת שני נושאים עיקריים: איכות הסביבה עזרה לזולת. אנו מעבירים פעילויות מגוונות במשך כל השנה המתקשרות לנושא איכות הסביבה והתנדבות בקהילה. אנו משתפים  פעולה עם בית הקשיש כבר למעלה משמונה שנים, ורואים בנתינה ובכבוד האדם המבוגר השפעה טובה על ילדך. 

על מנת לתת משמעות בשעות שלאחר מסגרות החובה בנינו מערך פעילויות מגוון, מעשיר ומלמד. 

Pin It on Pinterest

Share This